Logotyp för Familjehemscentrum

Vad är ett familjehem?

Ett familjehem är en helt vanlig familj som öppnar sitt hem för barn eller ungdomar som inte kan bo med sina biologiska föräldrar. Uppdraget kan gälla för kort eller lång tid. 

Det finns inga ”perfekta familjer” och man behöver inte vara en supermänniska för att bli familjehem. 

Vi tror att det finns många olika slags familjer som alla har olika styrkor och förmågor.

Sneakers på skohylla

Vanliga frågor om att vara familjehem

Att vara familjehem innebär att vara en ställföreträdande förälder. Du har plats både i ditt hem och hjärta för ett barn. Du hjälper barnet med såväl läxor som fritids­aktiviteter och tar dig tid att stötta barnet i stort och smått.

Målet med varje placering är att barnet/­ungdomen ska kunna återvända till sina föräldrar. Det är däremot inte alltid möjligt. Som familjehem behöver ni vara beredda på både ett kortare uppdrag och på en placering som kan vara under hela uppväxten.

Familjehemmet får regelbundet stöd av den placerande kommunen. Det kan handla om råd kring situationer som uppstår i barnets liv, stöd i samverkan med barnets föräldrar eller kort sagt, det som rör rollen som familjehem.

Ni får också ekonomisk ersättning enligt SKR:s rekommendationer (Sveriges Kommuner och Regioner).

Familjehemscentrum Jämtlands län grundutbildar nya familjehem enligt Socialstyrelsens utbildningsmaterial Ett hem att växa i. Under utbildningen tar vi upp olika frågor som är viktiga att känna till för den som blir familjehem. Bland annat går vi igenom om hur ett nytt barn påverkar familjen, anknytningsfrågor, sorger och separationer, umgänge med föräldrar, samarbetet med socialtjänsten och lagstiftningsfrågor. När du som familjehem har gått grundutbildningen får du därefter inbjudan till återträffar med andra familjehem varje termin.

Den dagliga vården sköter familjehemmet om, men socialtjänsten i den placerande kommunen har ett övergripande ansvar. Viktiga beslut tar biologiska föräldrar, familjehem och socialtjänst tillsammans.

Föräldrarna är fortfarande vårdnadshavare.

Det är ytterst sällan man från början vet säkert hur länge ett barn kommer stanna. Om det blir resten av uppväxten eller om det blir för en kort period.

Eftersom lagen säger att man alltid ska verka för en återförening mellan barnet och föräldrarna, ska man alltid sträva mot det målet. Men i vissa fall, där det inte är möjligt för barnet att bo med sina föräldrar, kan barnet bli kvar i familjehemmet under hela uppväxten.

Här hittar du mer information

Poddar om familjehem