Logotyp för Familjehemscentrum

Vill du veta mer om vad det innebär att bli familjehem?

Känner du att du behöver veta mer innan du tar steget att anmäla ditt intresse?

Då kan du komma och träffa oss! Du får information om allt möjligt inom familjehemsvård och du får ställa dina frågor.

Vi träffas både digitalt via teams och på plats varje termin. Om du är nyfiken och vill veta mer så är det ett tillfälle för dig. 

Här nedan hittar du också svaren på några av de vanligaste frågorna.

Aktuella informationsträffar

Välkommen att delta på digitala informationsträffar via Teams. Vi informerar om hur det fungerar att bli och vara familjehem!

Torsdagen den 25 januari kl. 8:30 – 10:00

Fredagen den 22 mars kl. 12:00 – 13:30

Onsdagen 15 maj kl. 17:30 – 19:00

Vanliga frågor om familjehem

Ibland kan det kännas tungt att höra om alla barn och unga som har det svårt. Det kan vara barn som lever med tuffa hemförhållanden och föräldrar som av olika anledningar inte kan vara den trygga famn barnen behöver. Det kan vara barn som flytt krig och katastrofer som kommer ensamma till Sverige och behöver en familj.

Som familjehem kan du göra verklig skillnad för ett barn eller en ungdom i Jämtland. Våra familjehem berättar om stor glädje och utveckling, även om det stundtals kan vara utmanande och påfrestande.

För att bli familjehem behöver ni ha:

  • Erfarenhet av barn och ungdomar
  • Tid, ork och intresse för andra människor
  • Ett tryggt hem med stabila relationer. Hela familjen, inklusive biologiska barn, måste vara överens och vilja ta emot ett barn/ungdom. Det är viktigt att de vuxna i hemmet är trygga och att barnet känner sig accepterat och välkommet.

 

Några formella krav på yrke och utbildning finns inte. Ni kan vara gifta, sambos eller ensam­stående. Med eller utan barn. Bo på landet eller i stan. I hus eller lägenhet. Vara född i Sverige eller i ett annat land. Alla barn har olika förutsättningar och vi vill hitta rätt familj till varje barn.

Ja, för det mesta behövs ett eget rum. Riktigt små barn behöver dock inget eget rum och om det är syskon som placeras kan de ibland dela rum.

Ja, det är inget hinder att vara ensamstående. Vår erfarenhet är att familjer kan se väldigt olika ut. Lämpligt familjehem väljs utifrån barnets behov och familjehemmets resurser.

Ja, men i början när barnet har kommit till familjehemmet och för barn som inte går i skola eller har särskilda behov kan en förälder behöva vara hemma. Du får då ersättning av den kommun som placerar barnet för lönebortfall.

Nej, det behöver ni inte. I första hand söker vi familjehem i någon av de åtta kommuner som finns i Jämtlands län. När vi matchar familjehem till barnet så tänker vi även på geografiskt avstånd mellan familjehemmet och barnets nätverk för att underlätta kontakten mellan barnet och dess biologiska föräldrar och vänner samt mellan socialtjänsten, familjehemmet och barnet.

Nej, det finns ingen åldersgräns. Det vanliga är att våra familjehemsföräldrar är mellan 25 och 55 år. Placeringens längd och barnets ålder är faktorer som påverkar. För yngre barn bör man åldersmässigt kunna vara barnets förälder.

Nej, det krävs ingen speciell utbildning, kompetens eller erfarenhet för att bli familjehem. Det viktiga är att man är en stabil person och att man lever ett tryggt och ordnat liv, där ett barn kan få en god tillvaro och omsorg.

Matchning innebär att vi tittar på vilket barn och familj som passar bäst ihop. Alla, såväl barn och unga som familjer, är unika med olika behov och förutsättningar. Det kan handla om allt från allergier, fritidsintressen och ålder på barnet till särskilda behov och vilket familjehem som på bästa sätt kan stötta barnet under placeringen.

Ja, som familjehem kan ni ha önskemål om exempelvis ålder och kön samt vilket barn som skulle fungera bäst ihop med familjen. Det är bra att diskutera tillsammans med Familjehemscentrum före eller under utredning. Det är sedan samstämmigheten mellan barnets behov och familjehemmets resurser och önskemål som styr matchningen.

Alla barn som behöver komma till ett familjehem är individer med individuella behov. Det kan vara yngre barn men också tonåringar. Barnen har olika förutsättningar och erfarenheter med sig. Ibland behöver ett barn placeras på grund av brister hos föräldrar och ibland behöver placering ske på grund av barnets eget beteende. Vissa barn kan ha behov av mycket stöd kring exempelvis psykisk och fysisk hälsa eller skolgång, andra barn är påverkade av sin uppväxtmiljö vilket kan avspegla sig i deras beteende.

Det barnen har gemensamt är att de har behov av en trygg och omvårdande miljö med stabila relationer.

Här hittar du mer information