Logotyp för Familjehemscentrum

Tillgänglighet för webbplatsen Familjehemscentrum Jämtland

Bakom denna webbplats står sju av Jämtlands läns kommuner; Bräcke, Härjedalen, Krokom, Ragunda, Strömsund, Åre och Östersund. På Familjehemscentrum rekryterar, utreder och utbildar vi blivande familjehem. Vi matchar barn till rätt familjehem. Vi har även ett antal jourhem för akutare uppdrag.

Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur denna webbplats uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

 

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi har inga kända brister i tillgängligheten för den här webbplatsen.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela så att vi får veta att problemet finns.
• skicka e-post till henna.forsberg@ostersund.se
• ring 063-14 41 74

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är helt förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) tillsammans med vår webbleverantör Nestorville som utvecklat webbplatsen.
Senaste bedömningen gjordes 2023-05-17 och är godkänd av Familjhemscentrum Jämtland

Granskningsmetod

Webbplatsen är testad med Wave Evaluation Tool och Google Lighthouse samt manuell testning.

Webbplatsen publicerades: 2023-05-17
Redogörelsen uppdaterades senast: 2023-05-17