Logotyp för Familjehemscentrum

Aktuellt hos Familjehemscentrum Jämtlands län

Utbildningen "Ett hem att växa i"

Uppdraget att vara familjehem ger både glädje och tillfredställelse men innebär också att man ställs inför situationer och krav av skiftande slag. Som blivande familjehem kan man behöva hjälp med att förbereda sig för de utmaningar som kommer och få kunskaper som är relevanta för uppdraget. Förhoppningen är att den här utbildningen ska inspirera, ge stöd och tydliggöra den viktiga uppgift som familjehemmet har, nämligen att för en kortare eller längre period ha det dagliga ansvaret för och omsorgen om ett barn som inte kan bo hos sina föräldrar. Idag är denna utbildning obligatoriskt för att kunna bli familjehem.

Ett hem att växa i bygger på barnkonventionen, aktuell lagstiftning, forskning och erfarenheter från socialtjänst och familjehem om vad familjehem behöver för att klara sitt uppdrag. Barns erfarenheter har tagit till vara i materialet. Teoretiska kunskaper och fakta varvas med berättelser, exempel från verkliga livet och frågor för reflektion samt konkreta råd och tips. Utbildningen ger även familjehem möjligheter till diskussioner och erfarenhetsutbyte.

Vårt erbjudande om grundutbildning är till de kommunala familjehem och nätverkshem som är utredda av oss. Vi håller grundutbildningen en gång per termin, varannan termin digitalt och varannan termin fysiskt i en lokal i Östersund.

Vuxen mäter barns längd

Utbildningstillfällen

Höstens omgång är fysiska träffar i Östersund.

4 dagar med start vecka 40, alla dagar  kl 9-16.

Välkommen att anmäla er via länken nedan.

För mer information, kontakta:
Cecilia Strand, 063- 14 34 94. cecilia.strand@ostersund.se
Susanna Hedhill, 063-14 02 35. susanna.hedhill@ostersund.se