Logotyp för Familjehemscentrum

Aktuellt hos Familjehemscentrum Jämtlands län

Utbildningen "Ett hem att växa i"

Uppdraget att vara familjehem ger både glädje och tillfredställelse men innebär också att man ställs inför situationer och krav av skiftande slag. Som blivande familjehem kan man behöva hjälp med att förbereda sig för de utmaningar som kommer och få kunskaper som är relevanta för uppdraget. Förhoppningen är att den här utbildningen ska inspirera, ge stöd och tydliggöra den viktiga uppgift som familjehemmet har, nämligen att för en kortare eller längre period ha det dagliga ansvaret för och omsorgen om ett barn som inte kan bo hos sina föräldrar. Idag är denna utbildning obligatoriskt för att kunna bli familjehem.

Ett hem att växa i bygger på barnkonventionen, aktuell lagstiftning, forskning och erfarenheter från socialtjänst och familjehem om vad familjehem behöver för att klara sitt uppdrag. Barns erfarenheter har tagit till vara i materialet. Teoretiska kunskaper och fakta varvas med berättelser, exempel från verkliga livet och frågor för reflektion samt konkreta råd och tips. Utbildningen ger även familjehem möjligheter till diskussioner och erfarenhetsutbyte.

Vårt erbjudande om grundutbildning är till de kommunala familjehem och nätverkshem som är utredda av oss. Vi håller grundutbildningen en gång per termin, varannan termin digitalt och varannan termin fysiskt i en lokal i Östersund.

Vuxen mäter barns längd

Utbildningstillfällen

Digitala träffar via Teams.

14/3, 21/3, 11/4 och 18/4 varje tillfälle kl 9-16.

Anmälan stängd för denna omgång.

För mer information, kontakta:
Cecilia Strand, 063- 14 34 94. cecilia.strand@ostersund.se
Emma Nordenström, 063-14 41 26. emma.nordenstrom@ostersund.se

En ung kille som står vid vattnet.

Är ni familjehemmet vi söker till en ung kille född 2008?

Vi letar efter ett familjehem i Östersunds närområde med start juli/augusti inför kommande gymnasiestudier. Han är en hjälpsam ung kille med ett vänligt sätt när allt fungerar som det ska och är öppen för stöd och hjälp. Men behöver mycket tillsyn och hjälp för att klara av sin vardag. På

Läs mer »
En kvinna med hörlurar sitter i ett digitalt möte.

Välkommen på informationsträffar!

Välkommen att delta på digitala informationsträffar via Teams. Vi informerar om hur det fungerar att bli och vara familjehem! Torsdagen den 25 januari kl. 8:30 – 10:00 Fredagen den 22 mars kl. 12:00 – 13:30 Onsdagen 15 maj kl. 17:30 – 19:00 För anmälan gå till flik ”Mer information”

Läs mer »