Logotyp för Familjehemscentrum
Tre kvinnor som står vid en vägg. Tiina och Jenni från FACO samt Henna från Familjehemscentrum.

FaCO på besök hos oss

Tiina och Jenni från Familjevårdens Centralorganisation (FaCO) hälsade på hos oss och berättade om sitt arbete och diskuterade utvecklingsfrågor inom familjehemsvården med oss! 

FaCO är en intresseförening för bland annat familjehem, jourhem och nätverksfamiljehem och man kan som medlem/familjehem få stöd, utbildning och information. De skapar event och happenings för sina medlemmar. Förutom stödverksamhet för sina medlemmar så sitter FaCO med i referensgrupper och driver utvecklingsfrågor inom familjehemsvården t.ex. mot regeringen. Om du blir intresserad av deras verksamhet, läs mer på www.faco.nu 

P.S. Vi hade även kollegor från Härjedalens och Östersunds kommun med oss på mötet men de fastnade inte på bild. 

Mer aktuellt