Logotyp för Familjehemscentrum
Dörrmatta med ordet välkommen

Jourhem sökes!

Vi söker fortfarande jourhem för barn och unga 0-18 år. Tidigare erfarenhet av familjehemsvård är önskvärt. Familjen bör bestå av två trygga vuxna där en kan vara hemma på heltid. Ersättning i form av arvode utbetalas till den som är hemma och denne har rätt till semester.

Som kontrakterat jourhem behöver du kunna ta emot barn med kort varsel. Som jourhem möter man barn i kris och som jourhem har ni rätt till stöd. Hur länge barnet stannar hos er
kan variera från någon dag till några månader.

För mer information, skicka en intresseanmälan »

Mer aktuellt