Logotyp för Familjehemscentrum
Svartvit bild av två barn som går längs landsväg

Vi deltar i forskningen ”Familjhem sökes”

Familjehemscentrum Jämtlands län deltar i forskningen ”Familjehem sökes”.

Barns rätt till stabila familjehemsplaceringar har betonats upprepade gånger under den senaste tiden. Samtidigt råder det brist på och konkurrens om familjehem. Varför är det så och vad kan göras åt det? I samarbete med socialtjänsten i olika kommuner vill vi hitta möjliga svar som kan bidra till att lösa samtida och framtida utmaningar för familjehemsvården.

Ett familjehem är ett enskilt hem som på socialnämndens uppdrag, mot ett arvode, tar emot barn för stadigvarande vård och fostran. Familjehemsvård är den prioriterade placeringsformen för barn och unga som inte anses kunna bo kvar hos sina föräldrar, men det råder brist på och konkurrens om familjehem.

Rekrytering av familjehem

Projektet Familjehem sökes. Rekrytering, bedömning och samverkan inom familjehemsvården syftar till att undersöka förklaringar till bristen på familjehem genom att ställa tre övergripande frågor i tre olika delstudier: 1) Varför ansöker inte fler om att bli familjehem? 2) På vilka grunder bedöms sökande som lämpliga eller olämpliga? 3) Hur hanteras konkurrensen om familjehem av kommuner genom regional samverkan? I delstudie 1 inbjuds slumpmässigt utvalda kvinnor och män att delta i en enkät om hur de ser på familjehemsuppdraget och sina egna möjligheter att vara familjehem. I delstudie 2 analyseras dels metoder för familjehemsutredningar (2a), dels på vilka grunder sökande bedöms som lämpliga eller olämpliga (2b). Datainsamling i 2b sker med en s k utredningslogg som utformats i nära samverkan med socialtjänsten i olika kommuner och uppföljande fokusgruppssamtal med handläggare. I delstudie 3 undersöks dels vad som utgör framgångsfaktorer och hinder när kommuner försöker samverka kring familjehemsrekrytering, dels vad som finns att lära av tidigare regionala samverkansformer inom familjehemsvården.

Finansiär för projektet rekrytering av familjehem

Projektet finansieras av Forte (Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd) och bygger vidare på planeringsprojektet Rekrytering, matchning och utredning av familjehemFör delstudie 2b söker vi kommuner som är intresserade av att delta i studien. Om du vill veta mer om projektet är du välkommen att höra av dig.

Läs mer om projektet här »

Mer aktuellt